1. Intern tilgang
  2. Tilgang via internett

Interntilgang menes at tilgang blir til gjennom hoved-router i huset eller fjøset. En kobler seg til via interne ip-adresser.

Mesteparten av de som ønsker overvaking i fjøs gjør dette via smart-mobilen eller nettbrettet fra hvor som helst. Det krever da at en bruker mobildata når en er ute på jordet eller i traktoren, eller wifi når det er tilgjengelig.

Mange fjøs har internett-tilgang allerede iforb. med kontor for styring og vedlikehold av teknisk utstyr. Da kan en kameraløsning i de fleste tilfeller kobles mot en port i brannmur/router.

Der hvor en ikke har lagt inn internett-tilgang i fjøset, finnes det flere løsninger.

  1. Mobil-router dersom tilstrekkelig dekning
  2. Sette opp trådløs link mellom bolighus og driftsbygning.

Der hvor driftsbygningen ikke har fri sikt til bolighuset på garden, er punkt 1 løsningen. Det går relativt lite datatrafikk på kamera grunnet høy bildekompresjon. Vanligvis kan en bestille et “datakort” eller tvilling-SIM til mobil-abonnementet og sette det i den mobile routeren.

Avstand mellom driftsbygning og huset på gården kan være lang, men det må være fri sikt. Da vil en kunne dele internett-tilkoblingen i huset med fjøset.